Skip to content High contrast mode
Logo of Silesian University of Technology

BAAnalityka biznesowa (niestacjonarne)

Tuition fee €850 per semester

Tuition fee (850€) for 1st semester (750€) for each subsequent semester

ATTENTION: If you are an EU citizen who wants to study under the same regulations as Polish citizen (for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Application fee €20 one-time
More information

polsl.pl/..aly/ROZ/Strony/zarzadzanie.aspx 

Overview

Analityka biznesowa to kierunek, który w unikatowy sposób łączy:
• znajomość nowoczesnych metod ilościowych (wnioskowania i modelowania statystycznego, metod optymalizacyjnych, algorytmów drążenia danych i uczenia maszynowego – data mining, machine learning),
• umiejętność posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem przeznaczonym do analizy danych, w tym dużych zbiorów danych (big data) oraz modelowania i symulowania procesów w organizacjach,
• praktyczną wiedzę z zarządzania, ekonomii, finansów i rachunkowości.
Program kierunku stanowi odpowiedź na dokładnie zdiagnozowane potrzeby rynku pracy wyrażone w aktualnych raportach i publikacjach (McKinsey&Company, Deloitte, Gartner, IDC) i był konsultowany z przedstawicielami firmy IBM oraz UM Zabrze.

Programme structure

Program studiów przewiduje m.in.:
• kilkaset godzin zajęć komputerowych,
• pracę z najnowocześniejszymi narzędziami do analizy i wizualizacji danych,
• liczne projekty indywidualne i zespołowe.
Na kierunku oferowane są dwie specjalności:
• analiza danych i procesów gospodarczych (w programie specjalności m.in.: analiza danych rynkowych, symulacja procesów społeczno-ekonomicznych, systemy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, analityka procesów biznesowych),
• analiza danych finansowych (w programie specjalności m.in.: matematyka finansowa, analiza techniczna i fundamentalna, rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze finansowym, prognozowanie szeregów finansowych).
Ponadto studenci częściowo mają możliwość samodzielnego kształtowania programu wybierając przedmioty fakultatywne. Do wyboru m.in.:
• komunikacja międzykulturowa i elementy psychologii biznesu,
• rynek instrumentów pochodnych,
• inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe,
• teoria gier.

Career opportunities

Na kierunku kształceni są specjaliści przygotowani do wszechstronnej analizy danych biznesowych, a w szczególności do ich przetwarzania w informacje istotne dla podejmowania decyzji oraz wspomagania przedsiębiorstw i pozostałych organizacji gospodarczych w lepszym rozumieniu ich działalności oraz otoczenia rynkowego. Absolwent w czasie studiów nabywa wiedzę i umiejętności pozwalające efektywnie wykorzystywać narzędzia i techniki analizy danych oraz łączyć wiedzę biznesową z posiadanymi kompetencjami analitycznymi. W szczególności potrafi:
• pozyskiwać, selekcjonować i przetwarzać kluczowe dane i przekształcać je w informacje,
• wykorzystywać narzędzia klasy Business Intelligence do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa,
• analizować przebieg i efekty procesów biznesowych,
• przeprowadzać analizę ekonomiczną i finansową wspierającą decyzje menadżerskie,
• analizować ryzyko działań biznesowych, wskazywać szanse i zagrożenia związane z występowaniem ryzyka,
• wspomagać przeprowadzanie audytów biznesowych,
• tworzyć raporty i wizualizacje danych,
• prowadzić doradztwo biznesowe na podstawie rzetelnej i profesjonalnej analizy danych i informacji.
Zdobyta przez absolwenta wiedza z zakresu zarządzania, finansów, ekonomii, metod ilościowych i informatyki znajduje wykorzystanie w każdej organizacji działającej w gospodarce, zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i w sektorze instytucji finansowych oraz publicznych, w szczególności:
• w działach analiz biznesowych,
• w działach informatycznych,
• w działach odpowiedzialnych za zarządzanie informacją,
• w korporacjach świadczących biznesowe usługi doradcze,
• w instytucjach finansowych (banki, ubezpieczyciele, fundusze inwestycyjne, giełda),
• w instytucjach gospodarczych Unii Europejskiej.

Specjalności:
• Analiza danych i procesów gospodarczych
• Analiza danych finansowych

Apply now! Fall semester 2020/21
Application start
May 9, 2020
Application deadline
Jul 1, 2020 23:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States