Skip to content High contrast mode
Tuition fee €1,400 per semester

Tuition fee (1400€) for 1st semester (1300€) for each subsequent semester

ATTENTION: If you are an EU citizen who wants to study under the same regulations as Polish citizen (for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Application fee €20 one-time
More information

polsl.pl/..dia/Strony/Kierunkistudiow.aspx 

Overview

Absolwent proponowanego kierunku dysponuje szeroką wiedzą na temat źródeł surowców mineralnych i kierunków ich wykorzystania, metod, technik i technologii stosowanych na różnych etapach działalności surowcowej, ekonomicznych podstaw i zasad gospodarowania surowcami i funkcjonowania przedsiębiorstw branży surowcowej. Posiada umiejętności adekwatne do wymagań współczesnego rynku pracy, będąc kreatywnym i wyposażonym w znajomość narzędzi, umożliwiających mu tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla potrzeb nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki.

Programme structure

Pierwsze cztery semestry są wspólne dla wszystkich studentów kierunku, po czwartym semestrze studenci dokonują wyboru jednego z modułów kształcenia:
• Gospodarka paliwami kopalnymi,
• Gospodarka surowcami metalicznymi,
• Gospodarka surowcami niemetalicznymi.
Warunkiem uruchomienia modułu kształcenia jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby chętnych.

Career opportunities

Absolwent kierunku Gospodarka Surowcami Mineralnymi może być zatrudniony w:
• przedsiębiorstwach zajmujących się poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż,
• zakładach wydobywczych i przeróbczych,
• zakładach zajmujących się przetwórstwem surowców mineralnych i zagospodarowaniem odpadów przemysłowych,
• przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem surowcami mineralnymi pierwotnymi i wtórnymi,
• organach samorządowych.
Absolwent spełnia również wymagania niezbędne do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Gospodarka Surowcami Mineralnymi lub kierunkach pokrewnych np. Górnictwo i Geologia.

Apply now! Fall semester 2020/21
Application start
May 9, 2020
Application deadline
Jul 1, 2020 23:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States