Tuition fee €1,400 per semester

Tuition fee (1400€) for 1st semester (1300€) for each subsequent semester

Application fee €18 one-time
More information

polsl.pl/..dia/Strony/Kierunkistudiow.aspx 

Overview

W nowoczesnych firmach produkcyjno-usługowych w różnych branżach przemysłu nieodzowna jest interdyscyplinarna, praktyczna wiedza z zakresu szeroko pojętej automatyzacji układów i procesów przemysłowych. Inżynier automatyk musi nabyć umiejętności do twórczego działania w zakresie analizy, projektowania oraz praktycznej konstrukcji układów i systemów sterowania, a także oprogramowania systemów automatyki przemysłowej i usługowej, programowania sterowników przemysłowych, użytkowania sieci komputerowych i sieci przemysłowych. Inżynierów o takich umiejętnościach kształci się na studiach pierwszego stopnia – inżynierskich, na kierunku Automatyka i Informatyka Przemysłowa.

Programme structure

W trakcie studiów studenci uzyskują przygotowanie do :
• eksploatacji systemów automatyki maszyn, urządzeń i napędów elektrycznych w różnych gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle wydobywczym,
• doboru elementów i układów sterowania automatycznego, z uwzględnieniem ich zasilania i bezpiecznego użytkowania,
• doboru czujników i elementów torów pomiarowych, sprzęgania sterowników przemysłowych z elementami wykonawczymi,
• programowania sterowników przemysłowych, użytkowania i rekonfiguracji sieci komputerowych i sieci przemysłowych,
• praktycznego wykorzystania profesjonalnego oprogramowania z zakresu automatyki i grafiki komputerowej,
• eksploatacji systemów telekomunikacyjnych i systemów sterowania bezprzewodowego, ze szczególnym uwzględnieniem systemów eksploatowanych w przemyśle wydobywczym,
• eksploatacji systemów automatyzacji i kontroli produkcji z uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa funkcjonalnego,
• podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) w zakresie automatyki i informatyki przemysłowej.

Career opportunities

Miejscem zatrudnienia absolwentów studiów I stopnia kierunku Automatyka i Informatyka Przemysłowa są zakłady przemysłowe, firmy usługowe (w tym firmy informatyczne) zajmujące się oprogramowaniem systemów automatyki przemysłowej. Absolwenci mogą również znaleźć zatrudnienie w zakresie automatyki i informatyki w małych i średnich przedsiębiorstwach. Absolwenci posiadają również odpowiednie kwalifikacje, aby pracować w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Apply now! Fall semester 2021/22
Pre-deadline
1 Jul 2021 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Application deadline
18 Sep 2021 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Oct 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Fall semester 2021/22
Pre-deadline
1 Jul 2021 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Application deadline
18 Sep 2021 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Oct 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States