Logo of Silesian University of Technology

lic.Lingwistyka stosowana - język angielski z językiem francuskim

Tuition fee €1,600 per semester

Tuition fee (1600€) for 1st semester (1500€) for each subsequent semester

Application fee €18 one-time
More information

polsl.pl/wydzialy/rk/Strony/Witamy.aspx 

Overview

Kierunek Lingwistyka realizowany jest na poziomie studiów pierwszego stopnia w systemie stacjonarnym, o profilu praktycznym w specjalnościach:
• język angielski B z językiem hiszpańskim, włoskim, francuskim bądź niemieckim C
Po pierwszym semestrze studenci mają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalizacji kształcenia:
biznesowej
 technicznej.
W przypadku obniżenia liczebności grupy poniżej dwudziestu osób, wybór specjalizacji odbywa się na zasadzie większościowej. Cykl kształcenia trwa trzy lata (sześć semestrów), w czasie których studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i kompetencje w zakresie tłumaczenia tekstów specjalistycznych z dziedziny specjalistycznego języka technicznego bądź biznesowego.
Studia kończą się egzaminem na stopień licencjata, po zdaniu którego absolwenci mogą przez dwa kolejne lata kontynuować studia na odpowiedniej filologii wybranej uczelni do uzyskania stopnia magistra.
Studia realizowane są w językach studiów (B, C) i w języku polskim.

Programme structure

Przykładowe zajęcia:
• Treningi kompetencji komunikacyjnych
• Psychologia komunikacji
• Technologie komunikacyjne w pracy tłumacza
• Komunikacja w biznesie
• Warsztaty komunikacji międzykulturowej
• Tłumaczenia pisemne tekstów specjalistycznych
• Tłumaczenia ustne
• Kierunki współczesnej lingwistyki
• Kultura języka polskiego
Wykłady eksperckie:
• Elementy zarządzania
• Elementy nauk technicznych

Apply now! Fall semester 2022/23
Application start
May 19, 2022
Pre-deadline
1 Jul 2022 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Application deadline
18 Sep 2022 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Oct 1, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Fall semester 2022/23
Application start
May 19, 2022
Pre-deadline
1 Jul 2022 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Application deadline
18 Sep 2022 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Oct 1, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States