Logo of Silesian University of Technology

BScTransport kolejowy (niestacjonarne)

Tuition fee €510 per semester

Tuition fee (510€) for 1st semester (410€) for each subsequent semester

Application fee €18 one-time
More information

polsl.pl/Wydzialy/RT/Strony/studia.aspx 

Overview

Absolwenci kierunku uzyskają kwalifikacje w zakresie funkcjonowania nowoczesnego transportu kolejowego, w tym szczególnie: komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM, diagnostyki, doboru materiałów i technologii wytwarzania; inżynierii bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, sterowania ruchem kolejowym, interoperacyjności kolei europejskich, logistyki, zintegrowanych systemów zarządzania oraz systemów bezpieczeństwa; projektowania i utrzymania infrastruktury transportu kolejowego oraz modernizacji, diagnostyki i remontów istniejących dróg szynowych.
Absolwenci będą przygotowani do samodzielnego stosowania techniki cyfrowej, narzędzi komputerowych oraz posiadają umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim. Posiadają znajomość przepisów i norm w zakresie transportu szynowego, budownictwa i ochrony środowiska. Uzyskują umiejętności inżynierskie podczas semestralnej (5-cio miesięcznej) praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach związanych z transportem kolejowym, oraz przygotowania projektu inżynierskiego na podstawie tematów zleconych z przedsiębiorstw branży kolejowej.

Programme structure

Specjalności:
• Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych,
• Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie kolejowym,
• Projektowanie i utrzymanie infrastruktury transportu kolejowego.

Career opportunities

Absolwenci będą mogli pracować: w zakładach producentów pojazdów szynowych, urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz elementów infrastruktury kolejowej, u przewoźników, w zakładach obsługowo-naprawczych środków transportu szynowego, jednostkach organizacyjnych związanych z logistyką i spedycją w transporcie kolejowym, a także w firmach zajmujących się budową i utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz u zarządców infrastruktury.

Apply now! Fall semester 2022/23
This intake is not applicable

From 25th of May 2022 we have a new application system IRK website. More information: https://apply.polsl.pl/en_GB/news/new/33-important-information-online-application-system/

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Fall semester 2022/23
This intake is not applicable

From 25th of May 2022 we have a new application system IRK website. More information: https://apply.polsl.pl/en_GB/news/new/33-important-information-online-application-system/

Application deadlines apply to citizens of: United States