Skip to content High contrast mode
Tuition fee €1,100 per semester

Tuition fee (1100€) for 1st semester (1000€) for each subsequent semester

ATTENTION: If you are an EU citizen who wants to study under the same regulations as Polish citizen (for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Application fee €20 one-time
More information

polsl.pl/Wydzialy/RT/Strony/studia.aspx 

Overview

Absolwenci kierunku uzyskają kwalifikacje w zakresie funkcjonowania nowoczesnego transportu kolejowego, w tym szczególnie: komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM, diagnostyki, doboru materiałów i technologii wytwarzania; inżynierii bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, sterowania ruchem kolejowym, interoperacyjności kolei europejskich, logistyki, zintegrowanych systemów zarządzania oraz systemów bezpieczeństwa; projektowania i utrzymania infrastruktury transportu kolejowego oraz modernizacji, diagnostyki i remontów istniejących dróg szynowych.
Absolwenci będą przygotowani do samodzielnego stosowania techniki cyfrowej, narzędzi komputerowych oraz posiadają umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim. Posiadają znajomość przepisów i norm w zakresie transportu szynowego, budownictwa i ochrony środowiska. Uzyskują umiejętności inżynierskie podczas semestralnej (5-cio miesięcznej) praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach związanych z transportem kolejowym, oraz przygotowania projektu inżynierskiego na podstawie tematów zleconych z przedsiębiorstw branży kolejowej.


Specjalności:

Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych, Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, Projektowanie i utrzymanie infrastruktury transportu kolejowego.

Career opportunities

Absolwenci będą mogli pracować: w zakładach producentów pojazdów szynowych, urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz elementów infrastruktury kolejowej, u przewoźników, w zakładach obsługowo-naprawczych środków transportu szynowego, jednostkach organizacyjnych związanych z logistyką i spedycją w transporcie kolejowym, a także w firmach zajmujących się budową i utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz u zarządców infrastruktury.

Apply now! Fall semester 2020/21
Application start
May 9, 2020
Application deadline
Jul 1, 2020 23:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Fall semester 2020/21
Application start
May 9, 2020
Application deadline
Jul 1, 2020 23:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States