Tuition fee €580 per semester

Tuition fee (580€) for 1st semester (480€) for each subsequent semester

Application fee €18 one-time
More information

polsl.pl/Wydzialy/RT/Strony/Witamy.aspx 

Overview

Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Potrafią rozwiązywać problemy w dziedzinie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem. Są przygotowywani do twórczego myślenia i posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu organizacji i projektowania systemów, a także procesów i technologii transportu drogowego, szynowego i lotniczego.
 
Absolwenci kierunku transport znajdą zatrudnienie w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i zakładowego, między innymi w zakładach obsługowonaprawczych technicznych środków transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i wewnątrzzakładowego,jak również w zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych oraz centrach logistycznych. Mogą także pracować w ośrodkach dydaktycznych i badawczych.

Specjalności:
eksploatacja pojazdów samochodowych
eksploatacja pojazdów szynowych
transport przemysłowy
logistyka transportu
inżynieria ruchu
techniki i zarządzanie w transporcie samochodowym
systemy informatyczne transportu
nawigacja powietrzna
mechanika i eksploatacja lotnicza

Apply now! Spring semester 2021/22
Application deadline
15 Feb 2022 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Mar 1, 2022
Apply now! Spring semester 2020/21
Application period has ended
Studies commence
Mar 1, 2021
Apply now! Spring semester 2020/21
This intake is not applicable
Studies commence
Mar 31, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Spring semester 2021/22
Application deadline
15 Feb 2022 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Mar 1, 2022
Apply now! Spring semester 2020/21
Application period has ended
Studies commence
Mar 1, 2021
Apply now! Spring semester 2020/21
This intake is not applicable
Studies commence
Mar 31, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States