Tuition fee €1,600 per semester

Tuition fee (1600€) for 1st semester (1500€) for each subsequent semester

Application fee €18 one-time
More information

polsl.pl/rmt/kierunki/mtap-2 

Overview

Studia trwają 3 semestry (1,5 roku). Od 2. semestru, w zależności od dokonanego wyboru, studia realizowane są w ramach jednej z następujących specjalności:

SPECJALNOŚCISTUDIA II STOPNIA*
ME1 – Projektowanie i eksploatacja systemów mechatronicznych (S)
ME2 – Projektowanie mechatroniczne w metodologii MBD – specjalność pod patronatem firmy Dräexlmaier (S)
ME3 – Modelowanie i symulacja systemów mechatronicznych (S)
ME4 – Projektowanie mechatronicznych układów mobilnych – specjalność pod patronatem firmy Wielton S.A.(S)
ME5 – Mechatroniczne systemy wytwórcze (S)
ME6 – Mechatroniczne systemy odlewnicze (S)
ME7 – Aplikacje napędowe – specjalność pod patronatem firmy SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. (S)
ME8 – Mechatronic systems engineering (Inżynieria systemów mechatronicznych) – specjalność prowadzona w jęz. angielskim pod patronatem firmy IBS Poland (S)

S – stacjonarne / NZ – niestacjonarne – tryb zaoczny
*Z powyższych specjalności na II stopniu studiów Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego corocznie uruchamia wybrane specjalności, w zależności od liczby studentów przyjętych na II stopień studiów.

Career opportunities

Absolwent posiada zaawansowaną interdyscyplinarną wiedzę z zakresu projektowania układów mechanicznych, doboru układów napędowych, układów sensorycznych, układów sterowania oraz programowania ich funkcjonalności, wspartą znajomością metodologii projektowania układów mechatronicznych. Potrafi w sposób twórczy zastosować zdobytą wiedzę przy opracowywaniu, wytwarzaniu, eksploatacji, diagnozowaniu oraz serwisowaniu złożonych nowoczesnych układów mechatronicznych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2+ oraz posiada pogłębione umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu mechatroniki.
Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach przemysłu wytwórczego, a zwłaszcza motoryzacyjnego, lotniczego, elektromaszynowego, sprzętu gospodarstwa domowego, w szczególności wytwarzających lub wykorzystujących układy mechatroniczne, a także w innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane.
Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, umożliwiające rozpoczęcie działalności gospodarczej. Posiada zaawansowane umiejętności pracy w zespole przy rozwiązywaniu praktycznych problemów inżynierskich oraz potrafi posługiwać się nowoczesnymi narzędziami pracy grupowej np. w środowisku CAx. Jest przygotowany do realizacji zadań zespołowych w ramach prac o charakterze badawczo-rozwojowym. Po ukończeniu studiów na drugim stopniu jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich w Szkole Doktorów.

Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Mar 1, 2022
Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Mar 3, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Mar 1, 2022
Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Mar 3, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States