Tuition fee €1,600 per semester

Tuition fee (1600€) for 1st semester (1500€) for each subsequent semester

Application fee €18 one-time
More information

polsl.pl/rmt/kierunki/mtap-2 

Overview

Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku). Od 4. semestru, w zależności od dokonanego wyboru, studia realizowane są w ramach jednej z trzech następujących ścieżek dyplomowania:

Ścieżki dyplomowania na I stopniu studiów:
- Układy napędowe i sterowanie,
- Automatyzacja i robotyzacja,
- Symulacje komputerowe i programowanie.

Jako kluczowe kwalifikacje wspólne dla wszystkich ścieżek dyplomowania można wymienić:

  • Znajomość podstawowych materiałów inżynierskich stosowanych w mechatronice oraz najważniejszych technologii wytwarzania elementów układów mechatronicznych;
  • Przygotowanie do samodzielnego zaprojektowania typowego układu mechatronicznego w zakresie: części mechanicznej, układu sterowania oraz oprogramowania jego podstawowych funkcji, jego wytworzenia i uruchomienia;
  • Umiejętność pracy zespołowej oraz planowania i organizacji pracy;
  • Umiejętność wykorzystania najważniejszych nowoczesnych narzędzi inżynierskich włącznie z systemami CAD/CAM/CAE, a także znajomości technologii Przemysłu 4.0.

Ponadto:

- absolwenci ścieżki dyplomowania „Układy napędowe i sterowanie” nabędą kwalifikacje wymagane do zaprojektowania, skompletowania, uruchomienia i oprogramowania mechatronicznych układów napędowych;
- absolwenci ścieżki dyplomowania „Automatyzacja i robotyzacja” będą dobrze przygotowani do realizacji podstawowych zadań w zakresie automatyzacji procesów produkcyjnych, a także do robotyzacji procesów, obsługi i programowania robotów przemysłowych oraz do projektowania, budowy i stosowania robotów mobilnych;
- absolwenci ścieżki dyplomowania „Symulacje komputerowe i programowanie” nabędą kwalifikacje w zakresie stosowania metod symulacyjnych w rozwoju produktu, a także w zakresie inżynierii oprogramowania oraz języków programowania, pozwalające na ich zatrudnienie w sektorze ICT.

Programme structure

Plan studiów:
mt.polsl.pl/zfiles/plany_studiow/S1_MTAP_2021_2022.pdf

Career opportunities

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu projektowania układów mechanicznych, doboru układów napędowych, układów sensorycznych, układów sterowania oraz programowania ich funkcjonalności. Posiada podstawową wiedzę z zakresu: mechaniki, wytrzymałości materiałów, doboru materiałów inżynierskich, podstaw konstrukcji maszyn, elektrotechniki, elektroniki i technik mikroprocesorowych, automatyki i robotyki, systemów sensorycznych i wizyjnych, sterowania i informatyki. Potrafi w sposób twórczy zastosować zdobytą wiedzę przy opracowywaniu, wytwarzaniu, eksploatacji, diagnozowaniu oraz serwisowaniu układów mechanicznych, posiadających układ napędowy ze sterowaniem. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu mechatroniki.
Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia oraz pracy, między innymi w przemyśle wytwórczym, a zwłaszcza motoryzacyjnym, lotniczym, obrabiarkowym, elektromaszynowym, sprzętu gospodarstwa domowego, w szczególności wykorzystującym układy mechatroniczne oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane.
Posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, umożliwiające rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Apply now! Fall semester 2022/23
This intake is not applicable

From 25th of May 2022 we have a new application system IRK website. More information: https://apply.polsl.pl/en_GB/news/new/33-important-information-online-application-system/

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Fall semester 2022/23
This intake is not applicable

From 25th of May 2022 we have a new application system IRK website. More information: https://apply.polsl.pl/en_GB/news/new/33-important-information-online-application-system/

Application deadlines apply to citizens of: United States