Logo of Silesian University of Technology

MScMechanika i budowa maszyn (niestacjonarne)

Tuition fee €1,600 per semester

Tuition fee (1600€) for 1st semester (1500€) for each subsequent semester

Application fee €20 one-time
More information

polsl.pl/Wydzialy/RMT/Strony/Witamy.aspx 

Overview

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu metod projektowania, obliczeń inżynierskich, technologii procesów materiałowych, metod badawczych oraz technik informatycznych wspomagających projektowanie, wytwarzanie i eksploatację maszyn. Absolwenci potrafią posługiwać się wiedzą z zakresu mechaniki, wytrzymałości i doboru materiałów oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych, jak również zarządzania procesem projektowym. Posiadają również podstawową wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania Środowiskiem. Wiedza zdobywana podczas studiów poparta jest praktyką przemysłową. Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzone są z dużym udziałem przemysłu. Wiedza zdobywana podczas studiów poparta jest praktyką przemysłową. Absolwenci kierunku mechanika i budowa maszyn znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem eksploatacją maszyn, np. w biurach konstrukcyjnych, a także związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych. Mogą również pracować w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Specjalności:
modelowanie i optymalizacja układów mechanicznych;
obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn;
projektowanie, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych;
projektowanie układów napędowych maszyn górniczych i pojazdów specjalnych;
inżynieria materiałów metalowych;
komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałów metalowych;
przetwórstwo metali i tworzyw sztucznych;
technologie spawalnicze;
technologie odlewnicze;
projektowanie i eksploatacja maszyn

Apply now! Spring semester 2020/21
Application period has ended
Studies commence
Mar 1, 2021
Apply now! Spring semester 2020/21
Application period has ended
Studies commence
Mar 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Spring semester 2020/21
Application period has ended
Studies commence
Mar 1, 2021
Apply now! Spring semester 2020/21
Application period has ended
Studies commence
Mar 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States