Skip to content High contrast mode
Tuition fee €1,600 per semester

Tuition fee (1600€) for 1st semester (1500€) for each subsequent semester

ATTENTION: If you are an EU citizen who wants to study under the same regulations as Polish citizen (for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Application fee €20 one-time
More information

polsl.pl/Wydzialy/RMT/Strony/Witamy.aspx 

Overview

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu metod projektowania, obliczeń inżynierskich, technologii procesów materiałowych, metod badawczych oraz technik informatycznych wspomagających projektowanie, wytwarzanie i eksploatację maszyn. Absolwenci potrafią posługiwać się wiedzą z zakresu mechaniki, wytrzymałości i doboru materiałów oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych, jak również zarządzania procesem projektowym. Posiadają również podstawową wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania Środowiskiem. Wiedza zdobywana podczas studiów poparta jest praktyką przemysłową. Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzone są z dużym udziałem przemysłu. Wiedza zdobywana podczas studiów poparta jest praktyką przemysłową. Absolwenci kierunku mechanika i budowa maszyn znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem eksploatacją maszyn, np. w biurach konstrukcyjnych, a także związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych. Mogą również pracować w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.
 
Specjalności:
modelowanie i optymalizacja układów mechanicznych;
obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn;
projektowanie, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych;
projektowanie układów napędowych maszyn górniczych i pojazdów specjalnych;
inżynieria materiałów metalowych;
komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałów metalowych;
przetwórstwo metali i tworzyw sztucznych;
technologie spawalnicze;
technologie odlewnicze;
projektowanie i eksploatacja maszyn

Apply now! Spring semester 2020/21
Application start
Nov 5, 2020
Application deadline
Jan 25, 2021 23:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Feb 25, 2021
Apply now! Spring semester 2019/20
Application period has ended
Studies commence
Feb 24, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Spring semester 2020/21
Application start
Nov 5, 2020
Application deadline
Jan 25, 2021 23:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Feb 25, 2021
Apply now! Spring semester 2019/20
Application period has ended
Studies commence
Feb 24, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States