Tuition fee €1,600 per semester

Tuition fee (1600€) for 1st semester (1500€) for each subsequent semester

Application fee €18 one-time
More information

polsl.pl/rmt/kierunki/mibm-2 

Overview

Studia trwają 3 semestry (1,5 roku). Od 2. semestru, w zależności od dokonanego wyboru, studia realizowane są w ramach jednej z następujących specjalności:

- Projektowanie i eksploatacja maszyn (S, NZ)
- Modelowanie i optymalizacja układów mechanicznych (S)
- Obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn (S, NZ)
- Projektowanie, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych (S, NZ)
- Projektowanie układów napędowych pojazdów specjalnych i maszyn górniczych (S)
- Aircraft Design – specjalność w języku angielskim (S)
- Technologie materiałów konstrukcyjnych (S)
- Materiały dla motoryzacji i lotnictwa (S)
- Przetwórstwo metali i tworzyw sztucznych (S, NZ)
- Technologie spawalnicze (S, NZ)
- Technologie odlewnicze (S)
- Obróbka plastyczna metali i ich stopów (S)

S – stacjonarne / NZ – niestacjonarne – tryb zaoczny

*Z powyższych specjalności na II stopniu studiów Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego corocznie uruchamia wybrane specjalności, w zależności od liczby studentów przyjętych na II stopień studiów.

Career opportunities

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu mechaniki, budowy, diagnostyki i eksploatacji
maszyn, a także z dziedziny technologii procesów materiałowych oraz współczesnych
procesów wytwórczych obejmujących m.in.: technologie ubytkowe, przyrostowe,
spawalnicze, odlewnicze, obróbki cieplno-chemicznej. Potrafią stosować nowoczesne
narzędzia informatyczne do modelowania i optymalizacji ze szczególnym uwzględnieniem
metod symulacyjnych, analitycznych oraz numerycznych. Posiadają również podstawową
wiedzę z zakresu zarządzania procesem projektowym, technologii proekologicznych i
systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem. Wiedza zdobywana podczas studiów
poparta jest praktyką przemysłową. Studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn
prowadzone są z dużym udziałem przemysłu.
Magister inżynier, absolwent kierunku Mechanika i Budowa Maszyn znajdzie zatrudnienie
m.in. w:
◦ przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn (np. w biurach konstrukcyjnych),
◦ przedsiębiorstwach związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
◦ jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych, jednostkach gospodarczych, administracyjnych, edukacyjnych, wymagających wiedzy zarówno technicznej jak i informatycznej.

Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Mar 1, 2022
Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Mar 3, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Mar 1, 2022
Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Mar 3, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States