Tuition fee €1,600 per semester

Tuition fee (1600€) for 1st semester (1500€) for each subsequent semester

Application fee €18 one-time
More information

polsl.pl/rmt/kierunki/mibm-2 

youtube.com/watch?v=nn58w2t6vE0 

Overview

Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku). Od 4. semestru, w zależności od dokonanego wyboru, studia realizowane są w ramach jednej z dwóch następujących ścieżek dyplomowania:

1. Projektowanie i konstruowanie

Kluczowe umiejętności zdobywane w ramach ścieżki:
• projektowanie, wytwarzanie oraz eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych,
• sprawne posługiwanie się nowoczesnymi technikami komputerowymi,
• praktyczne wykorzystanie systemów CAx, ze szczególnym uwzględnieniem metod symulacyjnych, analitycznych i obliczeniowych,
• umiejętność opracowania dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej,
• umiejętność komputerowo wspomaganego zarządzania wiedzą i danymi projektowymi,
• zarządzanie, w tym zarządzanie jakością i bezpieczeństwem.

2. Procesy technologiczne

Kluczowe umiejętności zdobywane w ramach ścieżki:
• znajomość zagadnień mechaniki, budowy, badania i eksploatacji maszyn oraz inżynierii materiałowej,
• stosowanie m. in. technologii obróbki skrawaniem, odlewnictwa, spawalnictwa, przetwórstwa tworzyw sztucznych i metali,
• realizacja procesów wytwarzania i montażu maszyn zgodnie z nowoczesnymi technologiami,
• umiejętność opracowania dokumentacji technologicznej z uwzględnieniem dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej,
• praktyczne wykorzystanie systemów CAx w obszarze projektowania procesów.

Programme structure

Plan studiów:
mt.polsl.pl/zfiles/plany_studiow/S1_MiBM_2021_2022.pdf

Career opportunities

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Znają nowoczesne konstrukcje maszyn i urządzeń technologicznych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu (m.in. samochodowego, lotniczego). Potrafią posługiwać się wiedzą z zakresu mechaniki, technologii procesów materiałowych, wytrzymałości i doboru materiałów, termodynamiki, procesów cieplnych oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych, komputerowych metod i narzędzi obliczeniowych, a także zarządzania procesem projektowym. Posiadają wiedzę z zakresu technologii i procesów proekologicznych oraz systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem. Studiują na kierunku prowadzonym z dużym udziałem przemysłu, odbywając praktyki przemysłowe. Swoją wiedzę potrafią praktycznie wykorzystać w wielu dziedzinach gospodarki m.in. w przemyśle maszynowym, energetyce, transporcie, lotnictwie, budownictwie, medycynie. Znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i eksploatacją maszyn, zwłaszcza technologicznych i energetycznych, a także w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych, naukowo-badawczych, konsultingowych, edukacyjnych i administracyjnych

Apply now! Fall semester 2021/22
Pre-deadline
1 Jul 2021 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Application deadline
18 Sep 2021 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Oct 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Fall semester 2021/22
Pre-deadline
1 Jul 2021 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Application deadline
18 Sep 2021 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Oct 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States