Logo of Silesian University of Technology

MScInżynieria i technologie materiałowe

Tuition fee €1,600 per semester

Tuition fee (1600€) for 1st semester (1500€) for each subsequent semester

Application fee €18 one-time
More information

polsl.pl/rmt/kierunki/iitm-2 

Overview

Studia trwają 3 semestry (1,5 roku). Od 2. semestru, w zależności od dokonanego wyboru, studia realizowane są w ramach jednej z następujących specjalności:

SPECJALNOŚCISTUDIA II STOPNIA*
IM2 – Badania materiałoznawcze (stacjonarne)
IM3 – Fotowoltaika (stacjonarne)
IM4 – Inżynieria powierzchni i obróbka cieplna (stacjonarne)
IM6 – Inżynieria materiałów biomedycznych (stacjonarne)
IM7 – Przetwórstwo materiałów polimerowych i kompozytowych (stacjonarne)
IM10 – Technologie ochrony przeciwkorozyjnej (stacjonarne)
IM11 – Welding technologies and surface engineering in manufacturing (stacjonarne)

*Z powyższych specjalności na II stopniu studiów Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego corocznie uruchamia wybrane specjalności, w zależności od liczby studentów przyjętych na II stopień studiów.Absolwenci kierunku Inżynieria i Technologie Materiałowe znajdują zatrudnienie zarówno w małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstwach wielu gałęzi przemysłu, m. in. motoryzacyjnego, lotniczego, obrabiarkowego, elektronicznego, metalurgicznego, ceramicznego, tworzyw sztucznych oraz sprzętu bioinżynieryjnego w sektorze badawczo-rozwojowym i jednostkach naukowych.

Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Mar 1, 2022
Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Mar 3, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Mar 1, 2022
Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Mar 3, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States