Logo of Silesian University of Technology

MScAutomatyka i robotyka przemysłowa (niestacjonarne)

Tuition fee €1,600 per semester

Tuition fee (1600€) for 1st semester (1500€) for each subsequent semester

Application fee €18 one-time
More information

polsl.pl/rmt/kierunki/airp-2 

youtu.be/tYrUCKl4iyk 

Overview

Studia trwają 3 semestry (1,5 roku). Od 2. semestru, w zależności od dokonanego wyboru, studia realizowane są w ramach jednej z następujących specjalności:

SPECJALNOŚCISTUDIA II STOPNIA*
AC1 – Automatyzacja i robotyzacja procesów przetwórstwa metali,
AC2 – Automatyzacja i robotyzacja procesów odlewniczych,
AC3 – Automatyzacja i robotyzacja procesów spawalniczych,
AC4 – Zintegrowane systemy wytwarzania,
AC4 – Integrated manufacturing systems (ang),
AC5 – Zarządzanie jakością i procesami materiałowymi,
AC6 – Planowanie i organizacja produkcji zautomatyzowanej,
AC7 – Zaawansowane układy sterowania maszyn i procesów,
AB1 – Biomechanika i sprzęt medyczny,
AB2 – Mechatronika robotów i maszyn,
AB3 – Modelowanie układów i procesów,
AB4 – Projektowanie i automatyzacja maszyn i procesów technologicznych,
AB5 – Projektowanie robotów i urządzeń automatyki.

Studenci II stopnia studiów na kierunku Automatyka i Robotyka Przemysłowa są przygotowani do pracy w wielu gałęziach przemysłu oraz w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Bez problemu znajdują zatrudnienie w przemyśle jako inżynierowie z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych. Znaczna liczba godzin przewidzianych w programie studiów prowadzona jest w formie zajęć praktycznych w profesjonalnie wyposażonych laboratoriach i pracowniach Wydziału. Specjalności prowadzone w ramach kierunku w pełni uwzględniają aktualne potrzeby rynku pracy, a często organizowane przez partnerów przemysłowych szkolenia i warsztaty, powodują, że niejednokrotnie Student jeszcze podczas procesu kształcenia podejmuje współpracę z przemysłem.

Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Mar 1, 2022
Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Mar 3, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Mar 1, 2022
Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Mar 3, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States