Tuition fee €2,100 per semester

Tuition fee (2100€) for 1st semester (2000€) for each subsequent semester

Application fee €18 one-time
More information

ms.polsl.pl/aktualnosci.php?news=28&wid=6 

Overview

Absolwenci kierunku matematyka posiadają wiedzę z zakresu klasycznych i nowoczesnych metod matematycznych oraz sposobów ich wdrażania w nauce i gospodarce.
Potrafią posługiwać się metodami matematycznymi, umożliwiającymi interpretowanie i analizowanie procesów w gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem bankowości, ubezpieczeń i przemysłu.
Poza przygotowaniem matematycznym posiadają wiedzę w dziedzinie nowoczesnych metod informatycznych oraz zastosowań matematyki w technice i gospodarce.
Podczas studiów na kierunku matematyka, Student wybrać może jedną ze specjalności:
• Matematyka finansowa,
• Matematyka stosowana,
• Matematyka informatyczna.

Programme structure

Program studiów obejmuje następujące moduły:
• Analiza matematyczna
• Algebra, geometria i podstawy matematyki
• Moduł przedmiotów informatycznych (technologia informatyczna, programowanie)
• Moduł przedmiotów technicznych (algorytmy i struktury danych, metody numeryczne, symulacje komputerowe)
• Prawdopodobieństwo i statystyka
• Moduł przedmiotów ograniczonego i swobodnego wyboru
• Moduł przedmiotów specjalnościowych
• Przedmioty humanistyczne, wychowanie fizyczne, język obcy

Career opportunities

Absolwenci kierunku matematyka:
• są przygotowani do pracy w bankach, firmach ubezpieczeniowych oraz wydziałach informatycznych dowolnego rodzaju przedsiębiorstw,
• mają możliwość uzyskania uprawnień państwowych w zakresie takich zawodów, jak aktuariusz, broker ubezpieczeniowy i doradca podatkowy.
• po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych mogą wykonywać zawód nauczyciela matematyki
i przedmiotów z zakresu jej zastosowań na wszystkich poziomach kształcenia,
• są dobrze przygotowany do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia.

Apply now! Fall semester 2022/23
Application start
May 25, 2022
This intake is not applicable

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Fall semester 2022/23
Application start
May 25, 2022
This intake is not applicable

Application deadlines apply to citizens of: United States