Tuition fee €2,100 per semester

Tuition fee (2100€) for 1st semester (2000€) for each subsequent semester

Application fee €18 one-time
More information

ms.polsl.pl/aktualnosci.php?news=28&wid=6 

Overview

Absolwenci kierunku matematyka posiadają wiedzę z zakresu klasycznych i nowoczesnych metod matematycznych oraz sposobów ich wdrażania w nauce i gospodarce.
Potrafią posługiwać się metodami matematycznymi, umożliwiającymi interpretowanie i analizowanie procesów w gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem bankowości, ubezpieczeń i przemysłu.
Poza przygotowaniem matematycznym posiadają wiedzę w dziedzinie nowoczesnych metod informatycznych oraz zastosowań matematyki w technice i gospodarce.
Podczas studiów na kierunku matematyka, Student wybrać może jedną ze specjalności:
• Kryptografia,
• Matematyka teoretyczna,
• Matematyka w ekonomii,
• Modelowanie matematyczne,
• Statystyka.

Programme structure

Program studiów obejmuje następujące moduły:
• Logika i podstawy matematyki,
• Analiza matematyczna,
• Topologia,
• Algebra z zastosowaniami,
• Modelowanie i symulacja stochastyczna,
• Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe,
• Moduł przedmiotów informatyczno-technicznych (programowanie obiektowe, metody eksploracji danych, metody numeryczne)
• Analiza funkcjonalna,
• Moduł przedmiotów specjalnościowych,
• Moduł przedmiotów ograniczonego i swobodnego wyboru,
• Moduł humanistyczno-ekonomiczno-społeczny, język obcy.

Career opportunities

Absolwenci kierunku matematyka:
• są przygotowani do pracy w bankach, firmach ubezpieczeniowych oraz wydziałach informatycznych dowolnego rodzaju przedsiębiorstw,
• mają możliwość uzyskania uprawnień państwowych w zakresie takich zawodów, jak aktuariusz, broker ubezpieczeniowy i doradca podatkowy,
• po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych mogą wykonywać zawód nauczyciela matematyki
i przedmiotów z zakresu jej zastosowań na wszystkich poziomach kształcenia.

Apply now! Fall semester 2022/23
This intake is not applicable

From 25th of May 2022 we have a new application system IRK website. More information: https://apply.polsl.pl/en_GB/news/new/33-important-information-online-application-system/

Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Mar 3, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Fall semester 2022/23
This intake is not applicable

From 25th of May 2022 we have a new application system IRK website. More information: https://apply.polsl.pl/en_GB/news/new/33-important-information-online-application-system/

Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Mar 3, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States