Skip to content High contrast mode
Logo of Silesian University of Technology

BScInformatyka (profil praktyczny)

Tuition fee €1,500 per semester

Tuition fee (1500€) for 1st semester (1400€) for each subsequent semester

ATTENTION: If you are an EU citizen or you have Polish Chart and you want to study under the same regulations as Polish citizen (In POLISH language for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Application fee €20 one-time
More information

ms.polsl.pl/aktualnosci.php?news=29&wid=6 

Overview

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu rozwijanych systemów informatyki i ich zastosowań oraz działania współczesnych systemów komputerowych, podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania. Wiedza ta umożliwia im aktywny udział w realizacji różnego rodzaju projektów informatycznych.
Znają klasyczne i nowoczesne metody informatyczne oraz sposoby ich wdrażania w nauce
i gospodarce. Poza przygotowaniem informatycznym, posiadają także przygotowanie matematyczne
i specjalizacyjne, przydatne do zastosowań w technice.
Posiadają również umiejętności programowania komputerów oraz pracy w zespołach programistycznych. Potrafią programować urządzenia mobilne (Android, IOS).
Podczas studiów na kierunku informatyka, Student wybrać można jedną ze specjalności:
• Multimedia,
• Programowanie Internetu,
• Przetwarzanie i ochrona informacji,
• Programowanie aplikacji mobilnych,
• Sieci komputerowe: bezpieczeństwo i zarządzanie

Programme structure

Program studiów obejmuje następujące moduły:
• Blok przedmiotów matematycznych (algebra, analiza matematyczna, matematyka dyskretna, metody numeryczne, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka)
• Programowanie (programowanie, języki skryptowe, programowanie obiektowe i graficzne)
• Podstawy informatyki (wprowadzenie do informatyki, informacja i kompresja danych)
• Systemy komputerowe i sieci (systemy operacyjne, sieci komputerowe i Internet, zarządzanie systemami informatycznymi)
• Wybrane działy informatyki (bazy danych, Systemy sztucznej inteligencji, inżynieria oprogramowania)
• Blok przedmiotów ograniczonego wyboru w j. angielskim oraz polskim
• Blok przedmiotów specjalnościowych
• Blok przedmiotów swobodnego wyboru

Career opportunities

Absolwent kierunku informatyka:
• może zostać zatrudniony w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane,
• jest przygotowany do szyfrowania i deszyfrowania danych, zabezpieczania systemów informatycznych oraz bezpiecznej transmisji danych w sieciach,
• znajdzie pracę w agencjach reklamowych, studiach dźwiękowych, filmowych
i fotograficznych,
• może tworzyć serwisy internetowe, portale informacyjne i społecznościowe,
• ma podstawową wiedzę niezbędną do prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
• jest dobrze przygotowany do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia.

Apply now! Fall semester 2020/21
Application start
May 9, 2020
Application deadline
Jul 1, 2020 23:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Fall semester 2020/21
Application start
May 9, 2020
Application deadline
Jul 1, 2020 23:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States