Skip to content High contrast mode
Tuition fee €1,600 per semester

Tuition fee (1600€) for 1st semester (1500€) for each subsequent semester

Application fee €20 one-time
More information

ise.polsl.pl/kierunki-i-specjalnosci.html 

Overview

Kierunek przygotowuje kadrę inżynierską wyspecjalizowaną w zakresie budowy i eksploatacji maszyn oraz urządzeń energetycznych, wykorzystywanych nie tylko w energetyce zawodowej, ale również w wielu innych gałęziach przemysłu, gospodarki komunalnej, a także w gospodarstwach domowych.

Programme structure

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

Matematyka
Technologie informacyjne
Fizyka
Chemia
Mechanika techniczna
Wytrzymałość materiałów
Mechanika płynów

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Informatyczne podstawy projektowania
Grafika inżynierska
Maszyny energetyczne
Elektrotechnika i elektronika
CAD
Podstawy metrologii i techniki eksperymentu
Termodynamika techniczna
Inżynieria wytwarzania
Podstawy konstrukcji maszyn
Metody utylizacji odpadów
Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne
Automatyka i robotyka
Podstawy eksploatacji maszyn
Miernictwo cieplne
Transport ciepła i masy

*PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE *

Maszyny przepływowe
Podstawy siłowni cieplnych
Komputerowe systemy projektowania
Kotły i wytwornice pary
Pomiary maszyn i urządzeń energetycznych
Systemy diagnostyki i sterowania
Drgania i dynamika maszyn
Układy pompowe
Bezpieczeństwo konstrukcji
Podstawy projektowania maszyn przepływowych
Transport hydrauliczny i pneumatyczny
Kody numeryczne w projektowaniu i eksploatacji
Postawy konstrukcji turbin cieplnych
Konstrukcje kotłów energetycznych
Paliwa i ich spalanie
Chłodnictwo i kriogenika
Klimatyzacja
Inżynieria chłodnicza
Inżynieria i aparatura procesowa
Gazowe silniki spalinowe
Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna
Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne
Aspekty prawne inżynierii chłodniczej
Czynniki chłodnicze i chłodziwa
Reaktory i bloki jądrowe
Podstawy modelowania komputerowego
Innowacyjne techniki chłodnicze
Bezpieczeństwo i komfort w samochodzie
Budowa samochodów
Silniki spalinowe
Teoria ruchu samochodu
Eksploatacja silników i samochodów
Procesy wewnętrzne w silnikach spalinowych
Badania pojazdów
Techniki wytwarzania pojazdów
Obsługa i procesy zużyciowe
Podstawy chłodnictwa
Nowoczesne technologie wytwarzania

Career opportunities

Studia na tym kierunku przygotowują specjalistów konstruktorów oraz inżynierów nadzoru obsługi maszyn i urządzeń energetycznych. Zdobyte przez absolwentów kwalifikacje stwarzają możliwości zatrudnienia w elektrowniach i elektrociepłowniach, przemyśle motoryzacyjnym, u dostawców urządzeń grzejnych i chłodniczych, a także w biurach projektowych i konstrukcyjnych.

Apply now! Fall semester 2020/21
Application period has ended

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Fall semester 2020/21
Application period has ended

Application deadlines apply to citizens of: United States