Skip to content High contrast mode
Tuition fee €1,600 per semester

Tuition fee (1600€) for 1st semester (1500€) for each subsequent semester

ATTENTION: If you are an EU citizen who wants to study under the same regulations as Polish citizen (for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Application fee €20 one-time
More information

ise.polsl.pl/kierunki-i-specjalnosci.html 

Overview

Kierunek przygotowuje kadrę inżynierską wyspecjalizowaną w zakresie budowy i eksploatacji maszyn oraz urządzeń energetycznych, wykorzystywanych nie tylko w energetyce zawodowej, ale również w wielu innych gałęziach przemysłu, gospodarki komunalnej, a także w gospodarstwach domowych.

Programme structure

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

Matematyka
Technologie informacyjne
Fizyka
Chemia
Mechanika techniczna
Wytrzymałość materiałów
Mechanika płynów

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Informatyczne podstawy projektowania
Grafika inżynierska
Maszyny energetyczne
Elektrotechnika i elektronika
CAD
Podstawy metrologii i techniki eksperymentu
Termodynamika techniczna
Inżynieria wytwarzania
Podstawy konstrukcji maszyn
Metody utylizacji odpadów
Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne
Automatyka i robotyka
Podstawy eksploatacji maszyn
Miernictwo cieplne
Transport ciepła i masy

*PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE *

Maszyny przepływowe
Podstawy siłowni cieplnych
Komputerowe systemy projektowania
Kotły i wytwornice pary
Pomiary maszyn i urządzeń energetycznych
Systemy diagnostyki i sterowania
Drgania i dynamika maszyn
Układy pompowe
Bezpieczeństwo konstrukcji
Podstawy projektowania maszyn przepływowych
Transport hydrauliczny i pneumatyczny
Kody numeryczne w projektowaniu i eksploatacji
Postawy konstrukcji turbin cieplnych
Konstrukcje kotłów energetycznych
Paliwa i ich spalanie
Chłodnictwo i kriogenika
Klimatyzacja
Inżynieria chłodnicza
Inżynieria i aparatura procesowa
Gazowe silniki spalinowe
Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna
Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne
Aspekty prawne inżynierii chłodniczej
Czynniki chłodnicze i chłodziwa
Reaktory i bloki jądrowe
Podstawy modelowania komputerowego
Innowacyjne techniki chłodnicze
Bezpieczeństwo i komfort w samochodzie
Budowa samochodów
Silniki spalinowe
Teoria ruchu samochodu
Eksploatacja silników i samochodów
Procesy wewnętrzne w silnikach spalinowych
Badania pojazdów
Techniki wytwarzania pojazdów
Obsługa i procesy zużyciowe
Podstawy chłodnictwa
Nowoczesne technologie wytwarzania

Career opportunities

Studia na tym kierunku przygotowują specjalistów konstruktorów oraz inżynierów nadzoru obsługi maszyn i urządzeń energetycznych. Zdobyte przez absolwentów kwalifikacje stwarzają możliwości zatrudnienia w elektrowniach i elektrociepłowniach, przemyśle motoryzacyjnym, u dostawców urządzeń grzejnych i chłodniczych, a także w biurach projektowych i konstrukcyjnych.

Apply now! Fall semester 2020/21
Application start
May 9, 2020
Application deadline
Jul 1, 2020 23:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States