Tuition fee €1,500 per semester

Tuition fee (1500€) for 1st semester (1400€) for each subsequent semester

Application fee €18 one-time
More information

ise.polsl.pl/kierunki-i-specjalnosci.html 

Overview

Studia na kierunku energetyka przygotowują wykwalifikowanych specjalistów z zakresu budowy oraz eksploatacji układów wytwarzania energii, ciepła i chłodu, a także w obszarze budowy, eksploatacji maszyn oraz urządzeń energetycznych.

Programme structure

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

Matematyka
Technologie informacyjne
Fizyka
Chemia
Grafika inżynierska

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Informatyczne podstawy projektowania
Mechanika techniczna
Elektrotechnika i elektronika
Podstawy metrologii i techniki eksperymentu
Maszyny energetyczne
Wytrzymałość materiałów
CAD
Maszyny elektryczne
Ochrona środowiska w energetyce
Podstawy konstrukcji maszyn
Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne
Termodynamika techniczna
Mechanika płynów
Technologie maszyn energetycznych
Przesyłanie energii elektrycznej
Termiczna utylizacja odpadów
Podstawy automatyki
Transport ciepła i masy
Eksploatacja instalacji energetycznych
Gospodarka energetyczna
Inżynieria finansowa w energetyce
Odnawialne źródła energii
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE*
Pomiary wielkości energetycznych
Energetyka gazowa
Czyste technologie energetyczne
Podstawy energetyki komunalnej
Paliwa i ich spalanie
Energetyczne zaopatrzenie budynków
Inżynieria gazownictwa
Zasady projektowania układów energetycznych
Pomiary w energetyce
Kotły i urządzenia kotłowe
Silniki przepływowe i sprężarki
Układy pompowe i napędy hydrauliczne
Nowoczesne technologie energetyczne
Niezawodność i bezpieczeństwo technologii
Technologie oczyszczania spalin
Modelowanie procesów energetycznych
Modernizacja maszyn i urządzeń energetycznych
Wspomaganie decyzji modernizacyjnych
Transport hydrauliczny i pneumatyczny
Elektroenergetyka
Elektrociepłownie i ciepłownie
Modelowanie systemów energetycznych
Ciepłownictwo i ogrzewnictwo
Chłodnictwo i klimatyzacja
Silniki cieplne i sprężarki
Niezawodność i bezpieczeństwo technologii
Rozproszone źródła energii
Proekologiczne modernizacje w energetyce
Wspomaganie decyzji modernizacyjnych
Podstawy energetyki jądrowej

Career opportunities

Absolwenci znajdują zatrudnienie w elektrowniach, zakładach przemysłowych, ośrodkach badawczych, biurach konstrukcyjnych, firmach konsultingowych, a także w przedsiębiorstwach remontowych maszyn i urządzeń.

Absolwenci kierunku Energetyka mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Ponadto absolwenci tego kierunku mogą starać się także o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie

Apply now! Fall semester 2021/22
Pre-deadline
1 Jul 2021 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Application deadline
18 Sep 2021 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Oct 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Fall semester 2021/22
Pre-deadline
1 Jul 2021 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Application deadline
18 Sep 2021 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Oct 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States