Logo of Silesian University of Technology

MScInżynieria biomedyczna (niestacjonarne)

Tuition fee €1,600 per semester

Tuition fee (1600€) for 1st semester (1500€) for each subsequent semester

Application fee €18 one-time
More information

polsl.pl/../RIB/Documents/WIB_Promocja.pdf 

Overview

Absolwent posiada wykształcenie w zakresie nauk z pogranicza techniki i medycyny, w szczególności biomechatroniki i materiałów medycznych w wybranych specjalizowanych dziedzinach inżynierii biomedycznej, modelowania w środowiskach typu MES oraz procedur oceny jakości wyrobów medycznych. W planie studiów znajdują się również elementy informatyki, elektroniki i telematyki medycznej oraz zagadnienia inżynierii tkankowej i genetycznej.
Potrafi formułować biomedyczne problemy inżynierskie, opracowywać założenia funkcjonalne i techniczne a następnie rozwiązywać je drogą modelowania, projektowania, opracowania technologii i konstrukcji wraz z elementami certyfikacji wyrobów medycznych, w procesie wdrażania prototypów do produkcji.
Absolwenci kierunku inżynieria biomedyczna są przygotowani do twórczej, zespołowej pracy w środowisku interdyscyplinarnym, w którym nauki techniczne wspomagają medycynę i sport. Mogą zostać zatrudnieni w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych przy projektowaniu i wytwarzaniu aparatury i wyrobów medycznych. Znajdą również pracę w jednostkach odbioru handlowego i technicznego lub w placówkach służby zdrowia przy integracji, eksploatacji, obsłudze i konserwacji aparatury medycznej. .
Specjalności:
projektowanie i wytwarzanie wyrobów medycznych; informatyka w medycynie

Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Mar 1, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Mar 1, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States