Skip to content High contrast mode
Logo of Silesian University of Technology

MScInżynieria biomedyczna (niestacjonarne)

Tuition fee €1,700 per semester

Tuition fee (1700€) for 1st semester (1600€) for each subsequent semester

ATTENTION: If you are an EU citizen who wants to study under the same regulations as Polish citizen (for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Application fee €20 one-time
More information

polsl.pl/../RIB/Documents/WIB_Promocja.pdf 

Overview

Absolwent posiada wykształcenie w zakresie nauk z pogranicza techniki i medycyny, w szczególności biomechatroniki i materiałów medycznych w wybranych specjalizowanych dziedzinach inżynierii biomedycznej, modelowania w środowiskach typu MES oraz procedur oceny jakości wyrobów medycznych. W planie studiów znajdują się również elementy informatyki, elektroniki i telematyki medycznej oraz zagadnienia inżynierii tkankowej i genetycznej.
Potrafi formułować biomedyczne problemy inżynierskie, opracowywać założenia funkcjonalne i techniczne a następnie rozwiązywać je drogą modelowania, projektowania, opracowania technologii i konstrukcji wraz z elementami certyfikacji wyrobów medycznych, w procesie wdrażania prototypów do produkcji.
Absolwenci kierunku inżynieria biomedyczna są przygotowani do twórczej, zespołowej pracy w środowisku interdyscyplinarnym, w którym nauki techniczne wspomagają medycynę i sport. Mogą zostać zatrudnieni w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych przy projektowaniu i wytwarzaniu aparatury i wyrobów medycznych. Znajdą również pracę w jednostkach odbioru handlowego i technicznego lub w placówkach służby zdrowia przy integracji, eksploatacji, obsłudze i konserwacji aparatury medycznej. .
Specjalności:
projektowanie i wytwarzanie wyrobów medycznych; informatyka w medycynie

Apply now! Spring semester 2020/21
Application start
Nov 5, 2020
Application deadline
Jan 25, 2021 23:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Feb 25, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Spring semester 2020/21
Application start
Nov 5, 2020
Application deadline
Jan 25, 2021 23:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Feb 25, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States