Skip to content High contrast mode
Tuition fee €1,500 per semester

Tuition fee (1500€) for 1st semester (1400€) for each subsequent semester

ATTENTION: If you are an EU citizen or you have Polish Chart and you want to study under the same regulations as Polish citizen (In POLISH language for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Application fee €20 one-time
More information

polsl.pl/Wydzialy/RG/Strony/Witamy.aspx 

Overview

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy związanej z organizacją i funkcjonowaniem szeroko pojętego systemu bezpieczeństwa publicznego i zawodowego, określanego umownie jako problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). Absolwenci zdobywają przygotowanie niezbędne do podjęcia pracy w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, w tym jako służba bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy – starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (bezpośrednio po ukończeniu studiów) oraz specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (po odbyciu rocznego stażu pracy). W toku studiów zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do rozumienia technicznych i pozatechnicznych (w tym organizacyjnych, prawnych i innych) uwarunkowań działalności inżynierskiej w zakresie niezbędnym dla skutecznej ochrony życia i zdrowia człowieka w jego środowisku pracy oraz otoczeniu społecznym (bezpieczeństwo publiczne).

Programme structure

Kształcenie odbywa się na jednej ze specjalności studiowania:
• Bezpieczeństwo i higiena pracy
• Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe,
• Bezpieczeństwo obiektów i bhp,
Warunkiem utworzenia grupy specjalnościowej jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby chętnych.

Career opportunities

Absolwenci kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa znajdują zatrudnienie w dwóch głównych dziedzinach: w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy – BHP, który obejmuje ochronę życia i zdrowia pracowników, realizowaną w procesie pracy, oraz w obszarze ochrony cywilnej. Są również przygotowani do wykonywania funkcji doradczych i administracyjnych na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem i organami administracji publicznej. Posiadają kompleksowe przygotowanie do prowadzenia i realizacji wszystkich elementów i procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i zarządzania ryzykiem w każdym przedsiębiorstwie przemysłowo-wytwórczym.

Apply now! Spring semester 2020/21
Application start
Nov 5, 2020
Application deadline
Jan 25, 2021 23:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Feb 25, 2021
Apply now! Spring semester 2019/20
Application period has ended
Studies commence
Feb 24, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Spring semester 2020/21
Application start
Nov 5, 2020
Application deadline
Jan 25, 2021 23:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Feb 25, 2021
Apply now! Spring semester 2019/20
Application period has ended
Studies commence
Feb 24, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States