Logo of Silesian University of Technology

BScZarządzanie i inżynieria produkcji (niestacjonarne)

Tuition fee €1,170 per semester

Tuition fee (1170€) for 1st semester (1070€) for each subsequent semester

Application fee €18 one-time
More information

polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Strony/zip.aspx 

Overview

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnego wykształcenia inżynierskiego oraz związanych z przygotowaniem i organizacją produkcji w przedsiębiorstwie. Potrafią posługiwać się metodami ilościowymi i wykorzystywać systemy informatyczne w zarządzaniu. Znają również metody analizy, diagnozy i projektowania systemów organizacyjnych oraz systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Potrafią przygotować i zorganizować proces produkcyjny wraz z oceną wpływu decyzji produkcyjnych na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa i osiąganych wyników ekonomiczno-finansowych.
 
Absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji są przygotowani do kierowania zespołami działalności twórczej w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz zespołami w sferze gospodarczej, administracji oświatowej, samorządowej, państwowej lub bankowości. Mogą kierować systemami produkcyjnymi, organizować procesy produkcyjne i pomocnicze w przedsiębiorstwie. Potrafią gospodarować zasobami przedsiębiorstwa dla potrzeb jego działalności, w szczególności zaś dla potrzeb procesu produkcyjnego.
 


Ścieżki dyplomowania:
Zarządzanie systemami produkcyjnymi w nowoczesnym przedsiębiorstwie (ZABRZE)
Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem (ZABRZE)
Menedżer BHP (ZABRZE)
Zarządzanie zrównoważoną konsumpcją i produkcją (ZABRZE) – ścieżka kształcenia prowadzona w języku angielskim
Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym (KATOWICE)
Inżynieria Odwrotna z Elementami Wzornictwa Przemysłowego (KATOWICE)
Organizacja produkcji i logistyka (KATOWICE)

Apply now! Fall semester 2022/23
This intake is not applicable

From 25th of May 2022 we have a new application system IRK website. More information: https://apply.polsl.pl/en_GB/news/new/33-important-information-online-application-system/

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Fall semester 2022/23
This intake is not applicable

From 25th of May 2022 we have a new application system IRK website. More information: https://apply.polsl.pl/en_GB/news/new/33-important-information-online-application-system/

Application deadlines apply to citizens of: United States