Tuition fee €1,400 per semester

Tuition fee (1400€) for 1st semester (1300€) for each subsequent semester

Overview

Sylwetka absolwenta
Kształcenie na drugim stopniu studiów na kierunku Geoinżynieria i eksploatacja surowców jest ukierunkowane i połączone z rozwijaniem umiejętności pracy grupowej i kierowania zespołami ludzkimi, tak aby absolwent uzyskał kwalifikacje zawodowe umożliwiające zarządzanie różnorodną działalnością gospodarczą. Absolwent studiów drugiego stopnia nabywa gruntowną, poszerzoną znajomość zagadnień dotyczących eksploatacji surowców, geologii, ewentualnie maszyn inżynieryjnych i robotyki przemysłowej (w zależności od wybranej ścieżki dyplomowania). Uzyskuje tę znajomość dzięki studiowaniu szerokiej gamy specjalistycznych przedmiotów technicznych, a także ekonomiczno-społecznych. Nabywa on także wiedzę praktyczną w trakcie odbywania praktyki dyplomowej.

Absolwent studiów drugiego stopnia przygotowany jest do rozwiązywania skomplikowanych problemów inżynierskich z zastosowaniem zaawansowanego modelowania numerycznego i metod komputerowych. Może ubiegać się o zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych w wielu gałęziach gospodarki, w administracji państwowej a także w jednostkach naukowo-badawczych. Absolwent może także podjąć pracę naukową w ramach szkoły doktorskiej, której ukończenie pozwala na uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych.

Ścieżki dyplomowania
eksploatacja surowców
geologia
maszyny inżynieryjne i robotyka przemysłowa

Apply now! Fall semester 2022/23
This intake is not applicable

From 25th of May 2022 we have a new application system IRK website. More information: https://apply.polsl.pl/en_GB/news/new/33-important-information-online-application-system/

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Fall semester 2022/23
This intake is not applicable

From 25th of May 2022 we have a new application system IRK website. More information: https://apply.polsl.pl/en_GB/news/new/33-important-information-online-application-system/

Application deadlines apply to citizens of: United States