Logo of Silesian University of Technology

MScInżynieria Lotnicza i Kosmiczna

Tuition fee €900 per semester

Tuition fee (900€) for 1st semester (800€) for each subsequent semester

Application fee €18 one-time

Programme structure

Specjalności:
o Metody projektowania i symulacji w inżynierii lotniczej i kosmicznej
o Nowoczesne technologie i materiały w inżynierii lotniczej i kosmicznej
o Inżynieria kosmiczna
o Systemy logistyczne w transporcie lotniczym
o Bezzałogowe Statki Powietrzne

Career opportunities

• Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu funkcjonowania nowoczesnego przemysłu lotniczego i kosmicznego
• Potrafią rozwiązywać problemy w dziedzinie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem.
• Są przygotowywani do twórczego myślenia i posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu organizacji i projektowania systemów, a także procesów i technologii przemysłu lotniczego i kosmicznego
• Absolwenci kierunku inżynieria lotnicza i kosmiczna posiadają uporządkowaną wiedzę o szeroko rozumianym środowisku lotniczym i kosmicznym, jego naturze, zmienności oraz o najnowszych kierunkach badań.
• Dodatkowo absolwenci tego kierunku są przygotowaniu do pracy w zespole, przyjmując w nim różne role w tym role lidera – menadżera projektu. Ponadto charakteryzują się świadomością etyczną oraz rozumieją konieczność stałego podnoszenia własnych kompetencji zawodowych oraz są otwarci na nowatorskie formy kształcenia i pozyskiwania wiedzy, umiejętności i kompetencji.
• Absolwenci kierunku inżynieria lotnicza i kosmiczna znajdą zatrudnienie w jednostkach powiązanych z przemysłem lotniczymi kosmicznym w ośrodkach polskich jak i zagranicznych.
• Mogą także pracować w ośrodkach dydaktycznych i badawczych.

Apply now! Spring semester 2021/22
Application deadline
15 Feb 2022 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Mar 1, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Spring semester 2021/22
Application deadline
15 Feb 2022 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Mar 1, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States