Logo of Silesian University of Technology

PhDTemat pracy: Zagospodarowanie odpadowego poli(tereftalanu etylenu) poprzez otrzymywanie plastyfikatorów tworzyw sztucznych z wykorzystaniem odpadowego PET jako surowca.

More information

polsl.pl/..tki/RJO15-SD/Strony/Witamy.aspx 

Apply now! Fall semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Oct 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Fall semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Oct 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States