Logo of Silesian University of Technology

MgrPedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite studia magisterskie)

Tuition fee €1,300 per semester

Tuition fee (1300€) for 1st semester (1100€) for each subsequent semester

Application fee €18 one-time
More information

polsl.pl/wydzialy/rk/Strony/Witamy.aspx 

Overview

Stacjonarne studia jednolite magisterskie:
„Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”

Jednolite pięcioletnie studia magisterskie Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, zgodnie z aktualnymi przepisami nadają pełne kwalifikacje do pracy nauczycielskiej i opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolach i szkołach podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych na I etapie edukacyjnym, jednocześnie wyposażając w kompetencje merytoryczne i metodyczne do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i z trudnościami w uczeniu się.
Język studiów: język polski.
Wybrane zajęcia odbywają się po angielsku.

Apply now! Fall semester 2022/23
This intake is not applicable

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Fall semester 2022/23
This intake is not applicable

Application deadlines apply to citizens of: United States