Skip to content High contrast mode
Tuition fee €1,100 per semester

Tuition fee (1100€) for 1st semester (1000€) for each subsequent semester

Application fee €20 one-time
More information

polsl.pl/wydzialy/rk/Strony/Witamy.aspx 

Overview

Stacjonarne studia jednolite magisterskie:
„Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”

Jednolite pięcioletnie studia magisterskie Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, zgodnie z aktualnymi przepisami nadają pełne kwalifikacje do pracy nauczycielskiej i opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolach i szkołach podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych na I etapie edukacyjnym, jednocześnie wyposażając w kompetencje merytoryczne i metodyczne do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i z trudnościami w uczeniu się.
Język studiów: język polski.
Wybrane zajęcia odbywają się po angielsku.

Apply now! Fall semester 2020/21
Application deadline
Aug 18, 2020 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Fall semester 2020/21
Application deadline
Aug 18, 2020 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States