Doktorat wdrożeniowy - dodatkowy nabór

Ogłasza się nabór dodatkowy, poza limitem miejsc w rekrutacji 2020/21, na jedno stanowisko doktoranta we Wspólnej Szkole Doktorskiej, do następującego tematu projektu doktorskiego: 

  1. Materiałowe i technologiczne problemy optymalizacji komponentów układu paliwowego w  motoryzacji 

  • Typ : Wspólna Szkoła Doktorska, Doktorat wdrożeniowy
  • Dyscyplina naukowa : Inżynieria Materiałowa 
  • Opiekun naukowy: dr hab. inż. Jarosław Żmudzki, prof. PŚ (jaroslaw.zmudzki@polsl.pl)
  • Podmiot zatrudniający doktoranta: TI Poland Sp. z o.o. Bielsko-Biała

Wszystkie informacje dotyczące naboru dodatkowego znajdują się na stronie rekrutacji:  https://rekrutacja.polsl.pl/doktorat-wdrozeniowy/   

  • Aplikacje należy składać w postaci elektronicznej przez system rekrutacyjny https://apply.polsl.pl w terminie od 11.01.2021 do 17.01.2021
  • Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w terminie od 18.01.2021 do 21.01.2021.

Zasady rekrutacji określone są w zakładce „Kryteria przyjęć”.

Kandydaci składają dokumenty w postaci elektronicznej, zgodnie z wykazem zamieszczonym w  zakładce „Wymagane dokumenty”.