Doktorat wdrożeniowy - zasady rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO WSPÓLNEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ

dla kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2020/2021  w Programie „Doktorat wdrożeniowy” 

Druga połowa lipca - Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów (po uzyskaniu z MNiSW decyzji w sprawie złożonych wniosków).

31.08.2020 (godz. 23:59, CET) Ostateczny termin rejestracji dla kandydatów.

Ostateczny termin dostarczenia wymaganych dokumentów w postaci elektronicznej. Zamknięcie systemu elektronicznej rejestracji. 


31.08.2020 – 03.09.2020 Weryfikacja dokumentów kandydatów.  

03.09.2020 – 17.09.2020 Rozmowy kwalifikacyjne. Składanie wymaganych dokumentów w postaci papierowej w Sekretariacie szkoły Doktorów.  

18.09.2020 (godz. 12.00, CET) Ogłoszenie listy osób przyjętych do Wspólnej Szkoły Doktorskiej. 

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej do Wspólnej Szkoły Doktorskiej. Harmonogram rekrutacji uzupełniającej zostanie ogłoszony odrębnym komunikatem.